ภาพกิจกรรม : กิจกรรมตลาดนัดรุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2562