ภาพกิจกรรม : นมัสการพระเจ้าเนื่องในพิธีจบหลักสูตรการศึกษา ปีการศึกษา 2561