ภาพกิจกรรม : กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรม จังหวัดตรัง" ปีการศึกษา 2561