ภาพกิจกรรม : กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ "วชิรวิชาการสุราษฎร์ธานี" ปีการศึกษา 2561