ภาพกิจกรรม : กิจกรรมแข่งขันทักษะทางวิชาการ "ศิลปหัตถกรรม" ปีการศึกษา 2561