ภาพกิจกรรม : กิจกรรมเด็กดีศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี ปีการศึกษา 2561