โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย)
โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา สุราษฎร์ธานี (มูลนิธิแห่งสภาคริสตจักรในประเทศไทย) ปัจจุบันเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 – ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนการสอน ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งอยู่เลขที่ : 25 ซอย 11 – 12 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (รร.ปกรณ์พิทยาเก่า)

โทร : (077) 311072

แฟกช์ : (077) 242472

E-mail โรงเรียน : ss.sni@hotmail.com

E-mail ผู้อำนวยการ : nupiyal@gmail.com

Homepage : www.ssst.ac.th

ช่องทางการติดต่อ


แผนที่